Make your own free website on Tripod.com
  Azisqa YMU

  ZAKAT, Solusi Tepat mengatasi masalah Kesenjangan Kesejahteraan Ummat

 

Laporan Patisipasi Donasi Anda

 • Tahun 2001

 • Tahun 2002

 • Tahun 2003

 • Tahun 2004

 • Tahun 2005

Laporan Keuangan Tahunan

 • Pengantar

 • Sambutan

 • Definisi Zakat, dan perbedaannya dengan Infaq dan Shodaqoh

 • Jenis Zakat

 • Nisab dan Kadar Zakat yang dikeluarkan

Rekapitulasi Penghimpunan 

 • Penghitungan Zakat Secara Umum

 • Penghitungan Zakat Hasil Profesi

 • Penghitungan Zakat Emas, Perak dan Uang

 • Penghitungan Zakat Perniagaan

Laporan Program Kemanusiaan

 • Dalam Al-qur'an

 • Dalam Hadits

Laporan Keuangan Romadlon 1427 H

Laporan Penghimpunan Zakat Online

 • Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

 • Penjelasan Undang-Undang Zakat

 • Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Ke Halaman Utama

 

Copyright © MAYDANUL UMMAHAT 2005, All Rights Reserved

This site is authorized by:

Islamic Foundation Maydanul Ummahat

2nd Fl. Jl. Ketintang 89 L Surabaya