Make your own free website on Tripod.com

   'Uluumul Qur`an (Ilmu-Ilmu Al-qur`an)   

 

 

KATA PENGANTAR

 

I. Muqoddimah

Al-Qur`an adalah Kalaamullah, merupakan Mu`jizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW., dan membacanya adalah ibadah.

Penamaan Al-Qur`an sendiri, hanya terkhusus kepada kalaamulah yang diturunkan kepada Rosulullah Muhammad SAW, sedangkan Kalaamullah yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rosulullah Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Qur`an. Taurot adalah Kalaamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS., Zabur  kepada Nabi Daud AS., dan Injil kepada Nabi Isa AS..

Pada beberapa ayat dalam surat yang tertuang dalam Al-qur`an, tidak semua orang mampu memahaminya, terlebih bila hanya merujuk kepada terjemahan. Karenanya, mengikuti mereka yang memiliki kemampuan dan sudah terbukti kemumpunian ilmunya untuk memahami dan memberikan penafsiran akan makna yang tersurat dan tersirat dari Kalaamullah tersebut lebih merupakan cara yang paling selamat dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam Al-qur`an. Namun demikian, dengan tanpa menafikan dan mengurangi rasa ta'dzim kita kepada mereka, sebagai pelaksanaan kewajiban kita selaku Muslim/Muslimah dalam menuntut ilmu sebagaimana yang telah Baginda Rosulillah Muhammad SAW sabdakan, kita diwajibkan untuk menuntut Ilmu Islam tanpa terbatasi oleh tempat dan waktu. Bahwa Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim/Muslimah, bahwa kita pun harus menuntut ilmu "WALAU FISSIIN".

Al-qur`an merupakan SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM dalam agama Islam yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta Alam Semesta ini. Karena sumber hukum Islam yang lain seperti Hadits, ...

 

 

 

 

>> Ke Halaman Utama

 

 

 

Baca-Tulis Huruf Al-qur`an

Belajar Mudah Ilmu Tajwid

Belajar Ghoroibul Qiro`ah

Makhorijul Huruf

Waqof wal Ibtida`

Murottal Al-qur`an

Tilawah Al-qur`an

Sejarah  Al-qur`an

Bahasa  Al-qur`an

Nuzul  Al-qur`an

Asbaab An-Nuzul

Makky wal Madany

Nasikh wal Mansukh

Muhkam Mutasyabih

Rosm Utsmany

I'jaz Al-qur`an

I'rob Al-qur`an

Tafsir Al-qur`an

Tafsir Al-qur`an

Jadal Al-qur`an

Aqsaam Al-qur`an

Majaz & Qinayah Al-qur`an

Munasabah Al-qur`an

Mubhamat Al-qur`an

Ilmu Al-qur`an Lainnya

 

 

Copyright MAYDANUL UMMAHAT 2005, All Rights Reserved

This site is authorized by:

Islamic Foundation Maydanul Ummahat

2nd Fl. Jl. Ketintang 89 L Surabaya