Make your own free website on Tripod.com
  Kata Pengantar Ketua Dewan Pembina YMU

    

 

 Kata Pengantar  (Ust. Muhammad Sholihin)   Sambutan  (Ibu Hj. Siti Fatimah Soenaryo)

Sejarah Perkembangannya    Visi dan Misi    Tujuan dan Fungsi    Program Kerja 

Sumber Dana    Struktur Organisasi   Sarana dan Prasarana    Warid Kerja    Penutup


 

 

Kata Pengantar

 

 

 

 

Selayang Pandang Yayasan Maydanul Ummahat ini disusun kembali dengan berbagai perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi terbaru Yayasan, sebagai kado bingkisan memasuki tahun ke-delapan perjalanan Yayasan Maydanul Ummahat. Semoga Allah SWT., tetap berkenan memberikan Ridlo-Nya sehingga Yayasan Maydanul Ummahat (YMU) tetap mampu berkiprah memberikan kontribusi dalam Syi'ar Islam untuk kepentingan Ummat terutama dalam upaya Pemberantasan Buta Huruf Al-qur`an di kalangan masyarakat Muslim secara luas. Aamiin.

Penulisan Selayang Pandang Yayasan Maydanul Ummahat ini tidak dimaksudkan untuk membesar-besarkan atau memuja-muji jasa-jasa mereka yang telah membesarkan Maydanul Ummahat. Akan tetapi, sebagai koreksi diri (muhasabah binafsihi) terhadap keberadaan Maydanul Ummahat selama 8 tahun berjalan dalam kiprahnya, secara apa adanya. Demi peningkatan layananan YMU untuk masyarakat Muslim anggotanya maupun masyarakat di sekitarnya.

Semoga Selayang Pandang ini dapat memberikan wacana tersendiri bagi para anggotanya berikut pengurusnya untuk turut serta secara lebih aktif lagi dalam mensyi'arkan Islam melalui Yayasan ini. Kritik dan Saran senatiasa kami harapkan dari semua pihak demi kemajuan Yayasan Maydanul Ummahat dalam kiprahnya untuk waktu-waktu mendatang. Terlebih program-program yang selama ini berjalan dan progrom-program yang akan dilaksanakan.

Akhirnya, Semoga Allah SWT melimpahkan Ma'unah-Nya, Taufq serta  Hidayah-Nya  kepada kita semua. Dan berkenan memandang kita sebagai hamba-Nya  yang pantas  mendapatkan ke-Ridlo-an-Nya. Aamin Allaahumma Aamiin.

 

Surabaya, 8 Desember 2005

Muhammad Sholihin

 

>> Ke Halaman Utama

 


 Kata Pengantar  (Ust. Muhammad Sholihin)    Sambutan  (Ibu Hj. Siti Fatimah Soenaryo)

Sejarah Perkembangannya    Visi dan Misi    Tujuan dan Fungsi    Program Kerja 

Sumber Dana    Struktur Organisasi   Sarana dan Prasarana    Warid Kerja    Penutup

 

 

 

Ust. Muhammad Sholihin

(Ketua Dewan Pembina YMU)

 

" Mohon Do'a

Restunya "

 

Yayasan Islam

Maydanul Ummahat

 

sedang

mempersiapkan

program intensif

"S-3" melalui

pendirian

Lembaga Pendidikan

Islam Informal

"Al-Maydan"

 

 

 

 

Copyright MAYDANUL UMMAHAT 2005, All Rights Reserved

This site is authorized by:

Islamic Foundation Maydanul Ummahat

2nd Fl. Jl. Ketintang 89 L Surabaya